Bolsistas ensinando poesia no CNI | Informativo Cidade Nova Informa - CNI e Biblioteca Comunitária - CNI - Oficinas CNI

Bolsistas ensinando poesia no CNI

Bolsistas PROEX-UNILA ensinando poesia para crianças no CNI: Nato Garzon e Natsuki Bri. Biblioteca Comunitária CNI, Cidade Nova, 10 de novembro de 2016.